Unipension3D

Fem centralt beliggende ejendomme til en samlet værdi af cirka en halv mia. kroner vil sandsynligvis blive sat til salg. Dette som en konsekvens af, at Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) forlader Unipension, hvor MP Pension så sidder alene tilbage.

Da nyheden om skilsmissen mellem de tre pensionskasser blev offentliggjort forleden, blev det samtidig oplyst, at de fælles aktiver enten vil blive realiseret eller fordelt. Et illikvidt aktiv, som ejendomme er, er vanskeligt at fordele – ikke mindst mellem parter, som i forvejen er uenige. Derfor synes det oplagte valg være at sælge dem.

Foruden investeringer gennem fonde ejer Unipension en mindre portefølje gennem selskabet Unipension Ejendomme P/S, som blev stiftet for blot to år siden. Selskabets formål er ifølge årsberetningen at ”investere i og drive centralt beliggende ejendomme, primært i hovedstadsområdet, ud fra et langsigtet ejerperspektiv”. Der var tale om kontor- og butiksejendomme.

Det langsigtede er der imidlertid allerede gået skår i, idet Unipension oplyser til 105.dk, at to af syv ejendomme er frasolgt tidligere i år. Bortset fra det ønsker man intet at fortælle om porteføljen eller tankerne om den.

Ved indgangen til 2015, altså før salget af de to ejendomme, var porteføljen værdisat til 848 mio. kroner. Det var inklusive en lille opskrivning, selv om den økonomiske tomgang var steget fra 9,5 til 11,5 procent. Stigningen kan dog skyldes, at nogle lokaler har stået tomme under forbedringsarbejder i 2014.

MP Pension er den store part i det nu brudte samarbejde og ejer 83 procent af Unipension Ejendomme, mens Arkitekternes Pensionskasse ejer 7 procent og PJD de resterende 10 procent.

Skilsmissen skyldes dybe strategiske uenigheder, hvor MP Pension ønskede en egentlig fusion, mens de to små kasser ønskede at bevare deres selvstændighed og var utilfredse med de omkostningerne, der gik til investeringsaktiviteterne. Planen er, at skilsmissen skal være fuldbyrdet inden udgangen af 2016, men det kan komme til at gå hurtigere.