Foto: Susan Candelario
Foto: Susan Candelario

Selv om den amerikanske centralbank, Fed, i går hævede den ledende rentesats, og lagde op til adskilligt flere rentestigninger i 2016, er det i hvert fald endnu ikke noget, der påvirker finansieringsrenten herhjemme nævneværdigt. Nykredit noterer sig således, at kursen på en 3 procents 30-årig realkreditobligation blot er faldet med 10 basispoint fra i går til i dag.

Realkreditinstituttet advarer dog mod at tro, at den hellige gral er velforvaret.

”Renten er dog ikke fredet. Boligejernes rente er allerede påvirket af forventningerne til gårsdagens rentestigning og vil også være påvirket af forventningerne til den videre normaliseringsproces. Og rentenormaliseringen er begyndt i USA, hvor rentestigningen i går med al sandsynlighed ikke vil blive den sidste, som også er forventet i markedet. Forventningerne kan dog hurtigt ændre sig, ikke mindst når der tikker nøgletal ind om økonomiens udvikling, og det kan og vil også påvirke renten for boligejerne,” udtaler seniorøkonom Jeppe Borre.

Nykredit opfordrer til at gøre brug af den endnu lave lange rente, mens tid er. Men det er en trafik, som instituttet naturligvis også selv har en interesse i.

Investment Manager Luke Bartholomew fra Aberdeen Asset Management hæfter sig ligeledes ved, at fokus nu er rettet mod de forventede rentestigninger fra Fed’s side næste år. Her skal markedet og Fed finde et fodslag, som det har knebet med de seneste år, og det gør det i sig selv sværere at forudse, hvad der er på vej.

”Fed signalerer fire rentestigninger næste år, hvilket er signifikant mere end markedet forventer. I de seneste år er det Fed’s forecasts, der har været forkerte, og markedet, der har haft ret. Vi kan omsider være nået til det punkt, hvor markedet begynder at tage Fed’s egne forecast mere alvorligt,” udtaler Luke Bartholomew.