Forretningsvilkår 105.dk pr. 01-09-2015

Generelt

Disse vilkår gælder for 105.dk. Hvis ikke andet er skriftligt aftalt, gælder følgende betingelser for brug og handel på førnævnte side. I det følgende vil ovenstående domæne være betegnet som ”105.dk”.

Salg af produkter og tjenester

Salg gennem 105.dk kan kun ske til myndige personer. 105.dk har ret til at afvise din bestilling, uden at du på dette grundlag kan gøre noget krav gældende over for 105.dk. Hvis 105.dk accepterer din bestilling, sendes en bekræftelse til den e-mailadresse, du har opgivet ifm. bestillingen. Hvis bestillingen ikke accepteres, forsøger 105.dk at kontakte dig via e-mail. Der kan være særlige betingelser for det enkelte produkt eller tjeneste.

Priser

Alle priser er inkl. moms og i danske kroner. På 105.dk præsenteres du for det samlede beløb inkl. ekspedition. Køber du adgang til flere ydelser, lægges de respektive beløb sammen.

Betaling

105.dk anvender et sikkert betalingssystem. 105.dk anvender et sikkert betalingssystem. Alle kortbetalinger foregår i samarbejde med QuickPay og ClearHaus, og kortinformationerne sendes med SSL-kryp­tering (SSL er en forkortelse for Secure Socket Layer). På 105.dk kan du betale med følgende korttyper: VISA og MasterCard. 105.dk gemmer ikke selv dine kortoplysninger, men formidler dem direkte videre til Quickpay og ClearHaus, som sørger for, at det aftalte beløb kan trækkes fra din konto. Uvedkommende har ingen mulighed for at opsnappe dine betalingsinformationer, når de sendes fra din computer til 105.dk og videre til vores QuickPay og ClearHaus. Kvitteringen kan ses efter køb og sendes desuden til den angivne e-mailadresse.

Levering

Der gives adgang til de købte kategorier, straks efter betaling

Reklamation

Et tegnet abonnement fra 105.dk kan ikke opsiges i den periode, betalingen på 105 kroner inklusive moms dækker. Der kan til enhver tid ske opsigelse ved udgangen af denne periode.

Forekommer tekniske fejl hos 105.dk, der forhindrer abonnenter i tilgå en ydelse, vil perioden med manglende ydelse blive godskrevet som en forlængelse af abonnementet, hvis den manglende ydelse varer i mere end 48 timer.

Som forbruger har du mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis dit krav kan opgøres til et pengebeløb. Hvis du vil klage over 105.dk’s markedsføring kan det ske til Forbrugerombudsmanden.

Fortrydelse

Fortrydelse af køb: Har du fortrudt dit køb, er der en fortrydelsesfrist på 14 dage for varer købt på 105.dk. De 14 dage regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du modtager varen. Hvis du i én ordre har bestilt flere forskellige varer, der leveres enkeltvis, regnes de 14 dage fra den dag, du har modtaget den sidste vare. Hvis du har bestilt varer, som efter aftalen med 105.dk skal leveres regelmæssigt over en bestemt periode, regnes de 14 dage fra den dag, du modtager den første vare. Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, skal du betale for en eventuel værdiforringelse af varen, hvis du har behandlet varen på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på. Du kan således undersøge varen på samme måde, som man har lov til i en fysisk forretning. Der er ikke fortrydelsesret på fødevarer eller andre varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt. Der er endvidere ikke fortrydelsesret for lyd- og billedoptagelser, computersoftware og varer, der af hygiejniske grunde er forseglede, såfremt du har brudt forseglingen. Der er heller ikke fortrydelsesret på rejser og arrangementer.

Tilbagebetaling: Sender du en vare retur inden for fortrydelsesfristen på 14 dage, refunderer vi både købsprisen og den opkrævede forsendelse, medmindre du har valgt en anden leveringsform end den billigste tilgængelige leveringsform. I sidstnævnte tilfælde refunderer vi købsprisen og prisen for den billigst mulige forsendelse. Returneres kun en del af et samlet varekøb, refunderes kun de forsendelsesomkostninger, der knytter sig til den/de returnerede varer.

Persondata

Når du tegner et abonnement hos 105.dk registrerer vi de oplysninger, du afgiver. Personoplysninger benyttes først og fremmest til at gennemføre det køb, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne benyttes herudover af 105.dk til markedsføring, salg og kundeservice. Endvidere bruges data til at opnå et bedre kendskab til brugerne på tværs af 105’ digitale ydelser. Du kan få oplyst, hvilke data vi har indsamlet om dig vedhttp://105.dk/min-konto. På 105.dk’s digitale tjenester benytter vi cookies, som med afsæt i personlige data bruges til at tilpasse de informationer, du får præsenteret (bannerreklamer, redaktionelt indhold, søgninger mv.). Du kan læse mere om indsamling og behandling af personoplysninger, herunder brug af cookies, under http://105.dk/cookie-politik.

Tilmelder du dig kommercielle nyhedsbreve, kan de nemt frameldes igen via http://105.dk/min-konto/ eller ved at benytte frameldingslinket nederst i e-mailen.

105.dk er ejet af STK INVEST ApS og forbeholder sig retten til at udveksle data om abonnenter og brugere på tværs af koncernen.

Kommentarbetingelser

105.dk kræver, at du er logget ind for at deltage og kommentere i debatter. Kommentarer, der ikke overholder debatreglerne, vil blive fjernet. Debattører, der gentagne gange overtræder debatreglerne, vil blive udelukket fra debatten uden varsel.

Ved at kommentere accepterer du, at 105.dk har ret til at anvende og offentliggøre dine indlæg i ubegrænset omfang.

Force majeure

105.dk er ikke erstatningsansvarlig og godtgør ikke manglende levering af ydelser, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig, brand, arbejdskonflikter (strejke og lockouts) eller vejrlig og naturkatastrofer.

Kontakt

105.dk
STK INVEST ApS
Langagervej 46, 1. th.
2500 Valby
info@105.dk
Tlf.: +45 21 77 88 40
CVR: 26570573

Abonnementsvilkår | 105 pr. 01.09.2015

Abonnementsindhold

105 kan foretage ændringer i abonnementsindholdet. Se det aktuelle abonnementsindhold på mit.105.dk eller kontakt os på info@105.dk. Ændringer vil blive varslet jf. lovgivning på området. Afvigelser til nærværende vilkår vil være beskrevet i ordrebekræftelsen eller samarbejdsaftale.

Min konto

Med et abonnement på 105 får du en konto-side på 105.dk/min-konto. Dine login-oplysninger er personlige og må ikke benyttes af andre. 105 forbeholder sig retten til at spærre adgangen, opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Der ydes ikke kompensation for en eventuelt betalt restperiode.

Pris

Abonnementet kan være solgt ifm. en kampagne, og vil efter kampagneperiodens udløb følge den gældende prisliste eller aftale. 105 forbeholder sig retten til at justere priser og gebyrer. Dette kan bl.a. ske som følge af inflation, ændringer i priser hos vores underleverandører, ændringer i lønniveauet og/eller ændringer i vore produkter. Prisændringer varsles jf. lovgivning på området.

Betaling

Du betaler forud for abonnementet efter valgte betalingstermin. Ved månedsbetaling betragtes en måned for værende lig 30 dage. Abonnementet kan med fordel betales automatisk via betalingskort. Kvitteringen kan ses efter køb og sendes desuden til den angivne e-mailadresse. Betaling med kort foregår i samarbejde med PayEx. Kortinformationer sendes på en sikker måde vha. SSL-kryptering (Secure Socket Layer). Betales der med kort, giver du samtidig tilladelse til, at betaling for nye perioder trækkes automatisk fra den konto, du har oplyst. Kortet kan skiftes på:

http://105.dk/min-konto/

Ønsker du at betale via girokort, opkræves et girogebyr pr. udsendte regning. Ønsker du at betale via betalingsservice, opkræves et gebyr pr. transaktion. Overholdes sidste rettidige betalingsdag ikke, udsendes rykker, og der pålægges et rykkergebyr på 100 kr. Ved fortsat manglende betaling, vil sagen blive overdraget til retslig inkasso.

Fortrydelsesret

Ved køb af abonnement er der 14 dages fortrydelsesret.  Vil du gøre brug af fortrydelsesretten, skal du give 105 meddelelse herom senest 14 dage efter det seneste af følgende tidspunkter: første digitale adgangsdag eller dagen for modtagelse af ordrebekræftelsen. Hvis fortrydelsesretten gøres gældende, forbeholdes retten til at opkræve betaling for allerede leveret digital adgang frem til tidspunktet for fortrydelse. Fortrydelsesretten gøres gældende ved at rette henvendelse til vores kundecenter. Underrettes der pr. brev eller mail er det tilstrækkeligt, at dette er sendt inden fristens udløb. Ved fortrydelse kan du bruge standardfortrydelsesformularen på mit.105.dk.

Opsigelse

Abonnementet er fortløbende, indtil det opsiges. Abonnementet opsiges ved telefonisk kontakt til vores kundecenter, pr. e-mail eller pr. brev, att: Kundecenter.  Der er ingen binding og abonnementet kan opsiges uden varsel, medmindre der er indgået kontrakt eller samarbejdsaftale for en fastlagt periode. Udbetaling af et eventuelt tilgodehavende sker via bankoverførsel. Ved et eventuelt skyldigt beløb fremsendes en opkrævning derpå.

Reklamation og godtgørelse

Ved reklamation kontaktes vores kundecenter inden for rimelig tid efter, at den pågældende fejl eller mangel er opdaget. Manglende digital adgang godtgøres ikke.

Force majeure

105 er ikke erstatningsansvarlig overfor dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig, brand eller vejrlig og naturkatastrofer.

Ansvarsbegrænsning

105 er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor dig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om 105 er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. For digitalt indhold giver 105 ingen garanti med hensyn til funktion og tilgængelighed.

Persondata

Abonnementsoplysninger om tidligere og nuværende abonnenter opbevares og behandles fortroligt til evt. senere brug i overensstemmelse med lovgivningen. Oplysningerne bruges først og fremmest i forbindelse med levering af produkter, men kan også bruges internt med henblik på forbedring af vores produkter. Oplysningerne slettes, hvis det ønskes.

Ophavsret

Ethvert indhold i de af 105 leverede produkter under nærværende abonnementsvilkår er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres eller videregives. Digitalt indhold stilles til rådighed for visning/læsning for dig, og må printes til personligt forbrug. Anden anvendelse af indhold i abonnementet kræver en skriftlig tilladelse fra 105.

Kontaktoplysninger

105.dk
STK INVEST ApS
Langagervej 46, 1. th.
2500 Valby
info@105.dk
Tlf.:
CVR: 26570573