Foto: Finn Christoffersen
Foto: Finn Christoffersen

I kontorejendomme med flere brugere – eller bare flere afdelinger i samme virksomhed – kan det være svært at identificere, hvem der bruger mere strøm, end de behøver. Et femårigt projekt i Bygningsstyrelsen viser potentialet i at synliggøre strømforbruget:

I en enkelt ejendom, nemlig Slotsholmsgade 12 i København, er cirka en tredjedel af strømforbruget skåret væk. Det giver en besparelse på 63 kroner pr. kvadratmeter, eller i alt 1,2 mio. kroner i den 19.000 kvadratmeter store ejendom, hvor blandt andet Fødevareministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet har adresse.

”Det er netop samarbejdet om energiledelsen og de konkrete energiindsatser, der har gjort en markant forskel for at kunne sænke el-forbruget så kraftigt i sammenligning med andre kontorbygninger,” oplyser Bygningsministeriet i en pressemeddelelse.

”I kontorbygninger er en stor del af elforbruget oftest relateret til både brugernes adfærd og installationerne, for eksempel til it og belysning. Når der er flere brugere i en kontorbygning kan det dog være svært at adskille elforbruget mellem de forskellige brugere og mellem bygningsejerens installationer. I Slotholmsgade har en kortlægning og synliggørelse af konkrete forbrug været afgørende for at kunne prioritere og udføre de konkrete energispareindsatser. De fem ministerier har samtidig haft en fælles målsætning, der har gjort energiledelsen effektiv, så både lejere og ejer har kunnet reduceret elforbruget væsentligt,” uddybes det.

Der er blandt andet sparet en del ved at lukke ned for installationer uden for arbejdstid.

Jesper Blistrup fra EnergiConsult regnet sig frem til, at der efter besparelserne er et elforbrug på kWh pr. kvadratmeter i Slotsholmsgade. Det ligger i den pæne ende.

”Jeg sidder i øjeblikket med et energisyn af cirka 45 butikker. Her ligger elforbruget i et spænd på cirka 30-40 kWh pr. kvadratmeter for de mindst forbrugende og op til cirka 150 kWh pr. kvadratmeter for de mest forbrugende. Så der kan være stort spænd, og hvis de har optimeret belysning og indført rutiner, der sikrer korrekt anvendelse af energien, kan man sagtens komme ned i det beskrevne niveau,” skriver Jesper Blistrup.