Foto: ALECTIA
Foto: ALECTIA

Bygningsstyrelsen har efter en udbudsrunde valgt nye, centrale rådgivere i henseende til kontorejendomme. Rådgiverne skal virke i mindst de kommende to år.

Ingeniørfirmaet ALECTIA vandt opgaven med bygningssyn på statens almindelige kontorejendomme.

Totalrådgivning angående kontorejendomme i Jylland og på Fyn bliver fordelt mellem COWI, P+P arkitekter og et konsortium bestående af Erik Møller Arkitekter og KPF Arkitekter.

På Sjælland og øerne skal Al, H+ARKITEKTER, Mangor & Nagel og et konsortium bestående af Rørbæk & Møller Arkitekter og EKJ rådgivende ingeniører stå for den tilsvarende totalrådgivning.

Der er samtidig valgt et antal kongelige bygningsinspektører, der skal tage sig af fredede bygninger. Projektdirektør Jan Quitzau Rasmussen oplyser, at opgaverne ventes at give de udpegede rådgivere en årlig omsætning på mindst 100 mio. kroner. Det er dog vanskeligt at opgøre, og der kan blive tale om væsentligt mere.

”Det afhænger af, hvor mange projekter, vores kunder inden for kontorområdet fremover anmoder os om at planlægge og gennemføre. Vi har desværre ikke mulighed for at forudsige vores kunders fremtidige behov på et fyldestgørende grundlag. Endvidere afhænger opgavemængden af, i hvor stor en grad andre statslige myndigheder tager mod tilbuddet om at anvende disse rammeaftaler inden for kontorområdet. Det kan dog oplyses, at vedligehold af kontorbygninger også gennemføres over disse rammeaftaler. Der gennemføres gennemsnitligt for ca. 100 mio. kroner vedligehold årligt, og således samlet set på rammeaftalerne. Fordelingen på de enkelte rammeaftaler afhænger af trangfølgen i vedligeholdsindsatsen på de enkelte bygninger,” forklarer Jan Quitzau Rasmussen i en mail til 105.dk.

Opgaverne var åbenbart eftertragtede, for 121 virksomheder søgte om at få del i dem. Heraf blev 44 prækvalificeret, og 13 endte med at blive udvalgt. Kontrakterne kan først endeligt underskrives, når stand still-perioden udløber den 21. december.

Bygningsstyrelsen havde senest rådgivningsopgaverne i udbud i 2011, så rammeaftalerne trådte i kraft året efter. De ny rammeaftaler gælder som nævnt i mindst to år, men der er mulighed for kontraktforlængelser i op til seks år derefter, inden der skal gennemføres en ny udbudsrunde.